De postcode van Reitsum is 9175,

Drachten, Raard, Ternaard, hebben deze postcode(s).