De postcodes van Rottum zijn: 8461, 9998,

Akkrum, Oudeschoot, Heerenveen, Oosterwolde, hebben deze postcode(s).