De postcode van Ruigahuizen is 8564,

IJpecolsga, Eesterga, hebben deze postcode(s).