De postcode van Ryptsjerk is 9256,

Twijzel, Olterterp, hebben deze postcode(s).