De postcode van Schettens is 8744,

Wolsum, Easterein, It Heidenskip, hebben deze postcode(s).