De postcode van Schraard is 8746,

Reahûs, hebben deze postcode(s).