De postcode van Sexbierum is 8855,

Kinnum, Waaksens, Easterlittens, hebben deze postcode(s).