De postcode van Sibrandabuorren is 8647,

Wieuwerd, Gauw, Abbega, hebben deze postcode(s).