De postcode van Slappeterp is 9037,

Readtsjerk, Hilaard, Idaerd, hebben deze postcode(s).