De postcode van Smalle Ee is 9214,

Beetsterzwaag, Drachten, hebben deze postcode(s).