De postcode van Spanga is 8482,

Broek, Wolvega, Rotstergaast, Nieuweschoot, hebben deze postcode(s).