De postcode van Spannum is 8843,

Leons, Lollum, Schalsum, hebben deze postcode(s).