De postcode van Swichum is 9087,

Vrouwenparochie, Readtsjerk, Jelsum, hebben deze postcode(s).