De postcode van Ternaard is 9145,

Reitsum, Morra, Oostrum, hebben deze postcode(s).