De postcode van Teroele is 8524,

IJpecolsga, Ouwster-Nijega, Nes, hebben deze postcode(s).