De postcode van Tirns is 8632,

Hommerts, Idzega, Sneek, hebben deze postcode(s).