De postcode van Tjerkgaast is 8522,

Smallebrugge, Broek, Joure, hebben deze postcode(s).