De postcode van Tjerkwerd is 8765,

Idsegahuizum, Longerhouw, Itens, hebben deze postcode(s).