De postcode van Twijzel is 9286,

Ryptsjerk, hebben deze postcode(s).