De postcode van Tytsjerk is 9255,

Buitenpost, Nij Beets, hebben deze postcode(s).