De postcode van Tzum is 8804,

Baard, Wolsum, hebben deze postcode(s).