De postcode van Tzummarum is 8851,

West-Terschelling, Baaium, Winsum, Kimswerd, hebben deze postcode(s).