De postcode van Ureterp is 9247,

Nijega, hebben deze postcode(s).