De postcode van Vrouwenparochie is 9077,

Jannum, Readtsjerk, Jelsum, Minnertsga, hebben deze postcode(s).