De postcode van Waaksens is 8845,

Easterlittens, hebben deze postcode(s).