De postcode van Waaxens is 9152,

Moddergat, Engwierum, Wetsens, hebben deze postcode(s).