De postcode van Warns is 8721,

Zurich, Workum, Bolsward, hebben deze postcode(s).