De postcode van Warstiens is 9004,

Marsum, hebben deze postcode(s).