De postcode van Waspik is 5165,

Waalwijk, hebben deze postcode(s).