De postcode van Waterhuizen is 9609,

hebben deze postcode(s).