De postcode van Weidum is 9024,

Hijum, Tersoal, Warstiens, hebben deze postcode(s).