De postcode van Wergea is 9005,

Dronryp, hebben deze postcode(s).