De postcode van Westergeest is 9295,

Buitenpost, Suwâld, hebben deze postcode(s).