De postcode van Westerwijtwerd is 9993,

Roodeschool, Houwerzijl, Warfhuizen, hebben deze postcode(s).