De postcode van Westhoek is 9075,

Rinsumageast, Britsum, Bitgummole, hebben deze postcode(s).