De postcode van Wetsens is 9122,

Waaxens, Burdaard, Dokkum, hebben deze postcode(s).