De postcode van Wier is 9043,

Marrum, Deinum, Jorwert, Poppenwier, hebben deze postcode(s).