De postcode van Wieuwerd is 8637,

Gauw, Abbega, Sneek, hebben deze postcode(s).