De postcode van Wijnaldum is 8857,

hebben deze postcode(s).