De postcode van Witmarsum is 8748,

hebben deze postcode(s).