De postcode van Wjelsryp is 8842,

Midlum, Húns, Arum, Peins, hebben deze postcode(s).