De postcode van Wolsum is 8774,

Tzum, Dedgum, Makkum, Schettens, hebben deze postcode(s).