De postcode van Woltersum is 9795,

Lucaswolde, Zuidwolde, Paterswolde, hebben deze postcode(s).