De postcode van Wyns is 9091,

Aalsum, Lekkum, Alde Leie, Gytsjerk, hebben deze postcode(s).