De postcode van Zurich is 8751,

Hartwerd, Wommels, Warns, hebben deze postcode(s).