De postcode van Zweins is 8814,

Hinnaard, Tzum, hebben deze postcode(s).